Till slut kom det lite regn att sätta vattentråget på prov. Här ska vattnet samlas innan det rinner över kanten ner i svackdiket och ner till fördröjningsmagasinet.

23 maj 2019.