Fågelbär och rhododendron – olika inställning till vintern

11 november 2018.

11 november, 2018