”Har Stockholms skyddshelgon St Erik blivit hypnotiserat av The Big Apple”? Den frågan ställs i en ingress till en av kategorierna av bidrag som kommit in till Sveriges Arkitekters akademi för landskapsarkitektur initiativ Tänk om Kungsan. Som avslutning hölls det i torsdags samtal om Kungsträdgården, initiativet och de ca 50 bidrag som skickats in.

Med mitt eget bidrag I huvudet på STHLM ville jag belysa staden Stockholms totala fixering vid att försöka vara någon annan än sig själv. Istället för att med självförtroende ta till vara på sina egna unika kvaliteter verkar Stockholm vara som besatt av andra metropoler runt om i världen, och i synnerhet New York. När staden planeras stirrar man sig blind på denna megatropolis för att hitta det där som The Big Apple har men som Stockholm i jämförelse saknar. I jakten på hippa storstadskoncept anser jag att staden både i stadskultur och den fysiska planeringen letts på villovägar av ett förvirrat mindervärdighetskomplex. Planerna för Apples etablering i Kungsträdgården är ett talande exempel.

Mitt bidrag och många andra fina idéer för Kungsträdgården går att se på SA:s hemsida:

7 maj, 2017