Skymning. Ett lika otåligt som viljestarkt snöoväder. Ett motiv fångat i farten, ja rent av på flykt, och det som var föreställt som foto framstår istället som fresk. En fullkomlig yra, på riktigt och på bild.

11 januari 2015.

11 januari, 2015