Längs Götgatan

Ang. Kungsträdgården, Stockholm

Vid Tantolunden, Södermalm, Stockholm