Vatten. En paradoxal plats för luft och för ljus. Fri från bullrig trafik och höga hus. Med människa och maskin i minoritet, ett andrum för staden, en paus från sig själv. Få får rum förutom himmelen.

7 maj 2016.

31 juli, 2016