juli 2016

Ovanför Söder Mälarstrand, Stockholm

Vatten. En paradoxal plats för luft och för ljus. Fri från bullrig trafik och höga hus. Med människa och maskin i minoritet, ett andrum för staden, en paus…