29 februari, 2016

Vid vattnet i Stadshusträdgården, Stockholm

I en ängslig älvdans, på tårna genom gryningen. Bakom en skingrande rökridå, en på mer än ett sätt blottad siluett. 15 januari 2016