I Uppsala botaniska trädgård

Utanför Åhlénshuset, Uppsala