Mellan Flogsta och Håga, strax utanför Uppsala

På biograf Skandia, Stockholm