11 januari, 2015

På Trädgårdsgatan, Uppsala

Skymning. Ett lika otåligt som viljestarkt snöoväder. Ett motiv fångat i farten, ja rent av på flykt, och det som var föreställt som foto framstår istället som fresk….