På SJ-pendeln Uppsala–Stockholm

Vid en redskapsinhägnad på Skogskyrkogården

På Trädgårdsgatan, Uppsala