1 november, 2014

På Östra Ågatan, Uppsala

Så är det november. Månaden presenterar sig på sedvanligt vis och utan respit börjar den med att göra det som den är allra bäst på: att driva oss…