I Stadsträdgården, Uppsala

I en gångpassage på Lunds centralstation