mars 2014

Längs Kopparån

Tidig vår. Lördag. Vindstilla och Fyrisån draperad i seneftermiddagssol. Blankt och brunt, landskapet som gjutet i koppar.