Längs Hardebergaspåret, strax utanför Lund

I Stadsträdgården, Uppsala

I en gångpassage på Lunds centralstation

I en hejarklack på Friends Arena

Längs Kopparån