6 oktober, 2011

like.all.other.

Få kan argumentera mot att mycket av de bostäder som byggs idag ser ungefär likadana ut. Det är samma släta, enfärgade fasader; samma gråa färg målad på all…